مثل اینکه روز های روبرویی با لحظات سخت در چین برای مایکروسافت تمامی ندارد، چراکه این بار مایکروسافت در چین یک شریک اجرایی بزرگ خود را از دست می دهد.

چهارشنبه ی تاثیر گذار؛ معاون سابق مایکروسافت و رئیس سابق گروه تحقیق و توسعه ی آسیا و اقیانوسیه، ژانگ یاکین، رئیس جدید “بایدو” شد تا این شرکت قدم مهمی در شروع کسب و کاری بزرگ تر داشته باشد.

ژانگ یاکین یکی از دارایی های با ارزش مایکروسافت در صحنه ی R&D و یکی از اعضای کمیته ی اجرایی مایکروسافت در چین بود. او همچنین نقش یک …

  • سه شنبه 18 شهریور 1393 ساعت 18:33
  • 8
  • علی گلشن
ادامه مطلب