یکی از مشکلات بیلد های پیش نمایشی ویندوز ۱۰ موبایل تا کنون، مصرف بیش از حد باتری در آن ها بود به طوری که بسیاری از کاربران از جمله خود بنده، به دلیل مصرف زیاد آن و آسیب هایی که به باتری وارد می کند، از دریافت نسخه های پیش نمایش، تا حد زیادی خود داری کرده اند. اما به تازگی، دلیل این مصرف زیاد مشخص شده است. و آن، کرتانا است!

  • چهارشنبه 23 مهر 1394 ساعت 23:30
  • 43
  • احسان رستمی پور
ادامه مطلب