هنوز مدت زیادی از عرضه ی پرچمداران مایکروسافت نگذشته است که موج انتقادات کوچک و بزرگ به سوی مایکروسافت روانه شده است که بخش عظیمی از این انتقادات به حق بوده است، به قول بسیاری از کارشناسان، مایکروسافت در عرضه ی پرچمداران خود عجولانه تصمیم گرفته است و نباید مهره ی آخر را با اسبی زین نشده روانه ی میدان کند.

  • دوشنبه 8 دی 1394 ساعت 13:29
  • 18
  • حمیدرضا عبدی
ادامه مطلب