شاید هیچکسی در جهان پیدا نکنید که به سیاست های عرصه ی موبایل مایکروسافت انتقاد نداشته باشد و پرواضح است که مسیر فعلی مایکروسافت در توسعه ی بخش موبایل خود کند و کم هیجان است و از آن طرف هیچکسی نمی تواند به عملکرد مایکروسافت در زمینه ی واقعیت ترکیب شده و فضای ابر ایراد اساسی وارد کند. اکنون ساتیا نادلا با وجود آنکه فردا یک رویداد مهم در پیش رو دارد اما در گفتگویی مفصل با وال استریت ژورنال، درباره بخش های مختلف از جمله موبایل صحبت کرده است که  درادامه می خوانید.

  • سه شنبه 3 آبان 1395 ساعت 13:00
  • 19
  • هادی اکبری زاده
ادامه مطلب