دغدغه های روزانه ی همه ی ما ، باعث می شود که مسائل کوچک را فراموش کنیم و دنیای تکنولوژی و نرم افزار ها برای یاداوری مسائل نیاز خواهد بود.

یکی از مهمترین مشکلات موجود در زمینه فراموشی ، مصرف داروهای تجویزشده است ، داروهایی که براساس مقدار و نحوه تاثیر زمانی تجویز می شوند و شاید تاخیر ساعتی ان ها باعث از دست رفتن اثر و روند درمانی بیماری شوند .

نرم افزارهای یاداوری مصرف داروها ، از جمله مهمترین کمک ها را در این زمینه به افراد می کنند. Pillzzz در ویندوزفون یکی از بهترین هاست.

این نرم افزار …

  • دوشنبه 21 مهر 1393 ساعت 11:41
  • 2
  • هادی اکبری زاده
ادامه مطلب