به تازگی تریلر جدیدی از عنوان Just Cause 4 منتشر شده است که در آن جهانِ باز، وسعت و تنوع آن را مشاهده خواهید کرد.

  • پنجشنبه 19 مهر 1397 ساعت 12:00
  • 0
  • امیرحسین نورپور
ادامه مطلب