داستان‌های آینده شرح حال یکی از هم‌وطنان ما در سال ۱۴۱۲ خورشیدی است. در هر قسمت از این داستان طنزآلود با ماجراها و مصائب این هم‌وطن در دنیای فن‌آوری همراه می‌شویم.

  • پنجشنبه 8 تیر 1396 ساعت 22:00
  • 5
  • مهدی محمدی
ادامه مطلب