موتور جستجو گر بینگ، به عنوان یکی دیگر از سیاست ها و استراتژی های راهبردی مایکروسافت، نقش مهمی در جای جای سرویس ها، سیستم عامل ها و محصولات این کمپانی دارد. در واقع مایکروسافت امروز اگر بینگ را نداشت، هیچ کدام از سرویس هایش به این خوبی نبودند و قطعا نقشه راه کمپانی نیز با اکنون بسیار متفاوت بود. مایکروسافت مانور های بسیاری روی این موتور جستجو می دهد و به شدت خواستار پیشرفت و گسترش کاربری آن است.

  • یکشنبه 25 آبان 1394 ساعت 6:40
  • 8
  • رضا رجب زاده
ادامه مطلب