روزهای ویندوزی سپری شد تا رسیدیم به سومین سالگرد تولد سایت وینفون. همانطور که می دانید صمیمیت و صداقت با کاربران یکی از اساسی ترین اصول کاری وینفون از ابتدای تاسیس تا به امروز است. شاید بتوان گفت همین اصل است که وینفون را تبدیل به وینفون امروز نموده است.

  • سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 18:00
  • 2
  • ميثم تراشيه
ادامه مطلب