امنیت فضای ابری و خدمات مایکروسافت در حال حاضر در جایگاه خوبی قرار دارد و باعث شده وزارت های مهم کشورها، به سمت این شرکت گرایش پیدا کنند. اکنون وزارت دفاع بریتانیا با مایکروسافت قراردادی امضا کرده است. با وینفون همراه باشید

  • پنجشنبه 19 آبان 1395 ساعت 15:00
  • 2
  • هادی اکبری زاده
ادامه مطلب