به روز رسانی از نسخه های غیر قانونی ویندوز 7 و 8 به ویندوز 10 همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. ابتدا مایکروسافت اعلام کرد که تمامی کاربران، حتی آنان که از نسخه های غیر قانونی ویندوز 7 و 8 استفاده می کنند می توانند ویندوز 10 به صورت رایگان دریافت کنند. اما مدتی بعد گفته های خود را رد کرد و گفت که تنها نسخه های قانونی ویندوز 7 و 8 به ویندوز 10 به روز رسانی می شوند.

  • پنجشنبه 9 مرداد 1394 ساعت 11:33
  • 39
  • عرفان مرادی
ادامه مطلب