_مایکروسافت پنل جدید

به Microsoft Devices Blog سلام کنید.

احنمالاً سایت نوکیا کانورسیشن را به خاطر دارید، همان سایتی که پس از خریده شدن بخش دستگاه های نوکیا توسط مایکروسافت، به لومیا کانورسیشن تغییر نام پیدا کرد و همچنین همان سایتی که مسابقات مختلفی را برگزار می کند و تا به امروز و در مسابقات برگزار شده ی این سایت، هموطنان عزیز ایرانی جوایز بسیاری را کسب کرده اند.

  • چهارشنبه 9 مهر 1394 ساعت 19:30
  • 10
  • حسین مظفروندی
ادامه مطلب