شرکت کپکام به تازگی بروزسانی جدیدی را برای عنوان Monster Hunter World منتشر کرده است که به وسیله آن برخی از موجودات و المان های موجود در عنوان Final Fantasy XIV به عنوان Monster Hunter World راه پیدا خواهند یافت.

  • پنجشنبه 18 مرداد 1397 ساعت 12:00
  • 0
  • امیرحسین نورپور
ادامه مطلب