هفته ی گذشته بیلد ۱۰۵۷۲ ویندوز ۱۰ موبایل برای اینسایدر ها منتشر شد، اما هنوز هم همه ی نکات و ویژگی های جدید این بیلد مشخص نشده اند و هر روز خبر تازه ای در خصوص این ویژگی ها می خوانیم. جدید ترین ویژگی که توسط یکی از ویندوز اینسایدر ها کشف شده است، مربوط به تماس های از دست رفته (missed calls) است.

  • یکشنبه 4 آبان 1394 ساعت 13:22
  • 97
  • علی گلشن
ادامه مطلب