کمتر از یک سال پیش وقتی اولین عنوان با قابلیت Xbox Play Anywhere وارد مایکروسافت استور شد استقبال خوبی از آن به عمل آمد و از آن پس توسعه‌دهندگان بیشتری بازی‌های خود را با این قابلیت وارد مایکروسافت استور کردند.

  • دوشنبه 23 بهمن 1396 ساعت 12:00
  • 0
  • علی سمیعی زفرقندی
ادامه مطلب