هوش مصنوعی به بحث داغ این روزهای جهان تکنولوژی تبدیل شده است و حال غول های تکنولوژی جهان تصمیم به ایجاد تشکیلاتی برای تحقیق و بررسی درباره هوش مصنوعی و کمک به پیشرفت این تکنولوژی گرفته اند. با وینفون همراه باشید.

  • پنجشنبه 8 مهر 1395 ساعت 15:15
  • 2
  • هادی اکبری زاده
ادامه مطلب