اجلاس Devices & Networking سال 2015 متشکل از پزشکان و محققان از دانشگاه ها و صنایع گوناگون است که در طیف گسترده ای از رشته های تحقیقی و توسعه مانند علوم کامپیوتر، طراحی و مهندسی و غیره را، برای ارایه اندیشه و تفکرات نو دور هم جمع می کند.

مایکروسافت در مورد برخی پیشرفت های کلیدی و چالش های مربوط به توسعه و استقرار نسل بعدی دستگاه ها و سرویس ها بحث و گفتگو خواهد کرد. همچنین از حوزه های جدید نرم افزاری و الگو های تعاملی خواهد گفت، این در کنار معرفی تکنولوژی های …

  • چهارشنبه 24 اردیبهشت 1394 ساعت 21:00
  • 1
  • رضا رجب زاده
ادامه مطلب