Draw-A-Way

امروز قصد داریم بازی جدیدی را به شما معرفی کنیم که ذهن شما را درگیر چالش خواهد کرد و باید در آن از قوانین فیزیک نیز استفاده نمایید تا در حل مراحل گوناگون موفق باشید. برای آشنایی با این بازی چالشی در ادامه با وینفون همراه باشید.