مایکروسافت دوره دشمنی با لینوکس را پشت سر گذاشته و امروز لینوکس زیر بال و پر مایکروسافت به رشد می‌پردازد. امروز هم یکی از روزهایی است که مایکروسافت هدیه جدیدی به لینوکس می‌دهد. فرمت معروف exFAT به لینوکس می‌آید.

  • یکشنبه 10 شهریور 1398 ساعت 11:00
  • 2
  • سید علی جعفری
ادامه مطلب