ساتیا نادلا در ماه های اخیر بارها بر اهمیت چت بات ها تاکید کرده و به نوعی چت بات ها را جایگزین های آینده اپلیکیشن ها می داند. در ماه های اخیر این شرکت پنج چت بات را که بر مبنای هوش مصنوعی یا AI ایجاد شده اند، ساخته است.

  • پنجشنبه 10 فروردین 1396 ساعت 19:00
  • 2
  • محسن توکلی نیا
ادامه مطلب